Курс "Test Automation"
Модуль №1. «Вступ до автоматизації тестування»
Теорія

• Автоматизація - види, підходи, використання, міфи.
• Основи ООП.
• Основи UML та BPMN.
• IDEs: Intellij Idea, PyCharm.
• Git(Github) - підключення репозиторію, робота з гілками.

Практика

• Установка та налаштування IDE, підключення репозиторіїв.
• Побудова UML діаграм та BPMN схем.
• Проектування класів.

Модуль №2. «Основи мов програмування»
Теорія

• Базовий синтаксис Java и Python.
• Типи даних.
• Примірники та конструктори.
• Модифікатори доступу.
• Цикли.
• Умови.
• Перезавантаження.
• Перетворення типів даних.
• Конкатенація.
• Робота з рядками.


Практика


• Закріплення навиків програмування на прикладах розв'язання практичних завдань (3 рівні складності).
• Створення модулю показу виконання практичних завдань.
Модуль №3. «Побудова каркасу тестового фреймворку»
Теорія

• Інтерфейси.
• Масиви.
• Перерахування.
• Колекції.
• Робота з винятками.
• Робота з файлами.
• Робота з базами даних.

Практика

• Закрепление навыков программирования на примерах решения практических задач (3 уровня сложности)
• Реализация каркаса тестового фреймворка
Модуль №4. «Налаштування безперервного контроля якості»
Теорія

• Складальники проектів (Maven, Gradle, NuGet).
• Керування тестами на прикладах JUnit та TestNG фреймворків.
• Системи безперервної інтеграції (Jenkins, Teamcity).

Практика


• Налаштування середовищ.
• Налаштування програмного забезпечення.
• Запуск базових тестів.
Модуль №5. «Популярні бібліотеки та патерни автотестування»
Теорія

• Record-playback та імпорт коду в Katalon Studio.
• Selenium Webdriver
• Java power: Selenide, WebDriverManager, AssertJ, AShot, Log4j
• Python power: Robot, PyTest, Unittest, DocTest, Nose2,Testify
• Патерни проектування в автоматизації тестування.

Практика


• Написання автотестів для web та мобільного додатків на основі вивчених патернів.
Модуль №6. «Тестування серверної частини та моніторинг»
Теорія

• XML/Json
• REST API
• ChromeDevTools, Fiddler, Postman
• JMeter, Gatling
Zabbix, Prometheus, Grafana

Практика

• Написання фреймворку для тестування продуктивності на основі вивчених інструментів та технологій.
• Налаштування профілів навантаження, аналіз логів, налаштування моніторингу
Модуль №7. «Автоматизація тестування мобільних додатків»
Теорія
Огляд популярних фреймворків.

Android
  • Espresso
  • UI Automator
iOS
  • XCUITest
  • EarlGrey
Универсальні
  • Detox
  • Appium

Практика

• Автоматизація комерційного додатку засобами вивчених фреймворків.
Модуль № 8. «Побудова тестового фреймворку на реальному проекті»
Made on
Tilda